Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Springintveld Fotografie.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Springintveld Fotografie worden aangepast.

Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Springintveld Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Springintveld Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Springintveld Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Springintveld Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Springintveld Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3. Binnen 15 werkdagen na uw fotoshoot zullen uw foto’s in een online galerij geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. U kunt hieruit zelf een keuze maken tussen de foto’s.

Boekingen

1. Een shoot boeken kan: via het formulier op de site of per e-mail.

2. Eventuele reiskosten van Springintveld Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Binnen 14 dagen na het ontvangen van de betaling ontvangt u de downloadinstructies voor de uitgekozen foto’s.

4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

Auteursrechten & publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Springintveld Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, vermeldt hier dan Springintveld Fotografie bij.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Springintveld Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande toestemming vragen aan Springintveld Fotografie.

3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5. Op alle foto’s van Springintveld Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Springintveld Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie zonder toestemming en vermelding van Springintveld Fotografie.

6. Springintveld Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden, tenzij anders afgesproken.